Vize şi servicii consulare

Servicii consulare şi asistenţă pentru cetăţenii români

 Eliberare documente de identitate şi călătorie

 

TAXA PASAPORT ELECTRONIC SIMPLU : 425 AED

TAXA TITLU DE CALATORIE: 280 AED 

      Acte  notariale si de stare civila

 

DOCUMENTE NECESARE

*Toate documentele se vor prezenta in copie si original 

 

      PROCURĂ GENERALĂ

 - Act de identitate persoana care face procura (original + copie)

 - Paşaport + viză de rezidenţă(original + copie)

 - Act de identitate persoana care va beneficia de procura (copie)

 - Draft cu conţinutul problemei de rezolvat

             Taxa =255 AED
             Pentru depunere procură de solicitare C.I. sunt necesare 4 fotografii recente cu dimensiuni 3,5/4.

 

                                              DECLARAŢII NOTARIALE

                   - Cerere serviciu consular

                   - Paşaport valabil + rezidenaţă in al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen( original + copie)

                   -  Draft conţinut declaraţie

                  Taxa: 255  AED

                                             TRADUCERI, LEGALIZĂRI TRADUCERI

                   - Cerere servicii consulare

                  -  Pasaport valabil cu rezidenta in al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen (original +copie)

                   - Copie documente de trades

                Taxa traducere =300 AED+130 AED pentru fiecare pagina in plus

                Taxa de legalizare semnatura traducator autorizat de MAE Romania  =255 AED

 

                   SUPRALEGALIZĂRI

                   - Cerere servicii consulare

                   - Paşaport valabil şi rezidenţă în al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen (original şi copie)

                   - Documentele ce urmează a fi supralegalizate trebuie sa conţină

               1.Ştampila notar +apostila Prefecturii

2.Ştampila Ministerului Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional Recunoaştere şi echivalare Diplome/Inspectoratul şcolar judeţean.

       3.Ştampila M.A.E. - Departamentul consular, Ambasada E.A.U. la Bucureşti / C.G.R. al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen,Ambasada Romaniei la Abu –Dhabi

Taxa =215  AED      

 

                   DECLARAŢIE ÎNSOŢIRE MINOR

                   - Cerere serviciu consular ( se eliberează la ghişeu)

                   - Paşaport si rezidenţă in al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen (original + copii), pentru părinţi si minori.

                   - Certificat de naştere minor (original +copie).

                   - Certificat de căsătorie (original +copie)

Copie paşaport persoana care însoteşte minorul ( in cererea de servicii consulare se va specifica ruta si perioada solicitată).

                       Taxa 255 AED.

                                                       ACTE DE STARE CIVILA

 

                           CĂSĂTORIE

 • Certificat de celibat (apostilat de consulatul tarii de origine si cu apostila Ministerului de Externe din al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen  si dreptul de şedere pentru cetăţeni străini) .

 • Declaratia de celibat – pentru cetatenii romani

 • Paşaport \ act de identitate + viza de rezidenţă al soţilor (original +copie).

 • Certificat de naştere al soţilor (original + copie) . ( apostilat de consulatul tarii de origine si de catre Ministerul de Externe din al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen,  pentru cetateni straini )

 • Certificat medical privind starea de sănătate ( analize medicale legalizate la Ministerul de Externe al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen )

(valabil 14 zile de la emitere)(să specifice:apt pentru căsătorie)

 • Dovada desfacerii căsătoriei anterioare (daca este cazul)certificat celibat si menţiuni in certificatul de nastere.

 • Ceremonia va avea loc in 10,11 sau 12 zile,după depunerea cererii.

 • 2 martori ( copii după documente de identitate)

Taxa - in raport de serviciile solicitate ( oficiere, traduceri, legalizări)

Formulare tip (declaratii date in fata consulului).

 

  ÎNSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

 • Căsăoria trebuie sa fi fost efectuată in E.A.U. .

 • Acte de identitate,carte identitate .-paşaport (original + copie)

 • Certificat de căsătorie emis de autoritatile emirateze din al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen, legalizat la Ministerul de Externe din al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen (original +copie)

 • Certificatele de naştere ale soţilor ( original + copie) (apostilat de catre consulatul tarii de origine si Ministerul de Externe din al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen, pentru cetateni straini).

 • Formulare tip de înscriere oferite gratuit la consulat.

 • Taxa – in raport de serviciile solicitate(înscriere, eliberare,traduceri,legalizări)

 

 

           CERTIFICAT DE NAŞTERE

Certificatul emis de spital (apostilat de M.A.E.,local)

 • Certificatul de naştere mamă/tată (original si copie) ( apostilat de catre consulatul tarii de origine si Ministerul de Externe din al EAU(respectiv autoritățile teritoriale ale MAE din Emirate), Regatul Bahrain, Sultanatul Oman sau Republica Yemen , pentru cetateni straini)

 • Act de identitate mamă/tată( original+ copie),paşapoarte, rezidenţă .

 • Certificat de căsătorie al părinţilor (original +copie)

 • Declaratie ( in caz ca numele de familie diferă)

 • Formulare tip declaratie se elibereaza gratuit la consulat

 • Taxa in raport de serviciile solicitate

 

 • Formulare consulare

  Ambasada României la Abu Dhabi pune la dispoziţia persoanelor interesate principalele formulare utilizate în activitatea consulară, care pot fi imprimate şi prezentate Secţiei consulare a Ambasadei completate, în vederea reducerii termenului de aşteptare.

  În cazul în care formularele selecţionate nu corespund serviciului solicitat, veţi putea obţine de la Secţia consulară a Ambasadei formularele corespunzătoare.

  În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso.

  

Cărţi de identitate
Procură specială pentru eliberarea actului de identitate Anexa nr. 8 descarcă
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr. 9 descarcă
Cerere pentru eliberarea actului de identitate Anexa nr. 11 descarcă

   

Stare civilă
Cerere pentru obţinerea certificatului de căsătorie Anexa descarcă
Cerere pentru obţinerea certificatului de deces Anexa descarcă
Cerere pentru obţinerea certificatului de naştere Anexa descarcă
Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de căsătorie Anexa nr. 1 descarcă
Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces Anexa nr. 2 descarcă
Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de naştere Anexa nr. 3 descarcă
Declaraţie în vederea căsătoriei Anexa nr. 4 descarcă
Declaraţie de căsătorie Anexa nr. 5 descarcă
Declaraţie de celibat Anexa nr. 6 descarcă
Declaraţie de paternitate Anexa nr. 7 descarcă
Declaraţie - nu s-a solicitat transcriere certificat Anexa nr. 8 descarcă
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr. 14 descarcă
Declaraţie domiciliu fiu/fiică Anexa nr. 15 descarcă

 

Cazier Judiciar
Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar Anexa nr. 1 descarcă
Formular cu datele necesare obţinerii certificatului de cazier judiciar Anexa nr. 2 descarcă
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr. 9 descarcă

  

Acte Notariale
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr. 1 descarcă
Declaraţie generală Anexa nr. 16 descarcă
Declaraţie de revocare a unei procuri Anexa nr. 18 descarcă
Declaraţie (specimen semnătură) Anexa nr. 19 descarcă
Declaraţie de acceptare a succesiunii Anexa nr. 20 descarcă
Declaraţie de renunţare la succesiune Anexa nr. 21 descarcă
Procură generală Anexa nr. 22 descarcă
Procură de administrare Anexa nr. 23 descarcă
Procură de vânzare Anexa nr. 24 descarcă
Procura judiciara Anexa nr. 25 descarcă
Procură de încasare Anexa nr. 26 descarcă
Procură specială (pentru succesiuni) Anexa nr. 27 descarcă
Procură specială de vânzare (imobile) Anexa nr. 28 descarcă
Procură specială de vânzare (autoturisme) Anexa nr. 29 descarcă
Procură specială de vânzare (acţiuni) Anexa nr. 30 descarcă
Procură generală (cumpărarea unui imobil) Anexa nr. 31 descarcă
Procură generală (procurarea de acte de studii/stare civilă) Anexa nr. 32 descarcă
Procură generală(societate comercială) Anexa nr. 33 descarcă
Procură specială (împrumut pentru societate comercială) Anexa nr. 34 descarcă
Procură specială (pensie) Anexa nr. 35 descarcă

  

Cetăţenie
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa descarcă
Cerere pentru clarificarea statutului juridic în raport cu statul român Anexa nr. 1 descarcă
Lista cu date personale Anexa nr. 2 descarcă
Cerere pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr. 4 descarcă
Declaraţie - acţiuni împotriva ordinii de drept Anexa nr. 5 descarcă
Declaraţie olografă pentru solicitarea redobândirii cetăţeniei Anexa nr. 6 descarcă
Declaraţie - lipsă altă solicitare pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr. 9 descarcă
Declaraţie acord pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr. 10 descarcă
Declaraţie acord pentru re/dobândirea cetăţeniei de către minori Anexa nr. 11 descarcă
Cerere pentru renunţarea la cetăţenia română Anexa nr. 12 descarcă
Declaraţie debite Anexa nr. 13 descarcă
Declaraţie acord pentru renunţarea la cetăţenia română Anexa nr. 14 descarcă

 

 

Actualizat la 18.10.2012

In focus

Importanța înregistrării în portalul ECons a cetățenilor români prezenți pe spațiu

19.01.2020

Rugăm ceățenii români prezenți în aria de competență a ambasadei să realizeze importanța înregistrării în portalul ECons pentru a beneficia de asistență și protecție consulară în situații de …

Programul de burse MAE oferite de România cetățenilor străini pentru anul universitar 2020-2021

19.01.2020

Programul de burse oferite de România pentru studenţii străini , anul universitar 2020-2021 Vă aducem la cunoștință lansarea programului de burse oferite de statul român, prin Ministerul…

Burj Khalifa va fi iluminat de Ziua Nationala a României, 1 Decembrie 2019, la orele 08,10 PM, timp de un minut, in culorile tricolorului nostru.

30.11.2019

Dragi concetateni din E.A.U., Ne face placere sa va informam ca, in urma demersului nostru, Burj Khalifa va fi iluminat de Ziua Nationala a României, 1 Decembrie 2019, la orele 8,30 PM, timp de un…