Actualitatea ambasadei

Referendum 2018

            Stimați concetățeni,

 

            Dorim să vă informăm că, în zilele de 6 și 7 octombrie a.c., între orele 07.00 și 21.00, Ambasada României la Abu Dhabi și Consulatul General al României de la Dubai vor organiza, în incintele lor, secții de votare la Referendumul privind revizuirea art. 48 alin. 1 din Constituția României.

 

            Informații suplimentare:

 • Perioada referendumului – zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.
 • Cine îşi poate exercita dreptul la vot în străinătate -  toţi cetăţenii români cu vârsta de peste 18 ani, împliniţi inclusiv în ziua referendumului, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul/reşedinţa în România, aflaţi la momentul referendumului în străinătate.
 • Cine nu își poate exercita dreptul la vot în străinătate - cetăţenii români puşi sub interdicţie printr-o hotărâre judecătorească definitivă, precum şi cei lipsiţi de dreptul de a alege, ca urmare a unei condamnări definitive.
 • Cum se poate exercita dreptul la vot – la orice secţie de votare organizată în străinătate. La referendumul de revizuire a Constituţiei din 6-7 octombrie 2018 nu se poate vota prin corespondenţă şi nici prin intermediul urnei mobile.
 • Orarul secției de votare – în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7.00 şi 21.00 şi în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7.00 şi 21.00, ora locală. (OUG 86/2018).
 • Întrebarea supusă referendumului, la care alegătorii sunt chemaţi să răspundă cu „DA” sau „NU” asupra următoarei întrebări: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”
 • Obiectul supus referendumului: articolul 48 alin. (1) din Constituţie.
 • Legea de revizuire a Constituţiei adoptată de Parlament prevede că articolul 48 alin. (1) din Constituţie va avea următorul conţinut: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.
 • Forma actuală a articolului 48 alin. (1) din Constituţie : ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.
 • Actele pe baza cărora se poate vota (sub rezerva unor eventuale clarificări suplimentare din partea Biroului Electoral Central): pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; pașaportul simplu; pașaportul simplu electronic; pașaportul simplu temporar; cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; cartea electronică de identitate; buletinul de identitate; pașaportul simplu cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu;
 • Se poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.

 

 

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN

DIN STRĂINĂTATE

Referendumul național pentru revizuirea Constituţiei

6 şi 7 octombrie 2018

INFORMAŢII GENERALE

 • Referendumul național pentru revizuirea Constituţiei va avea loc în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.
 • Votarea începe în fiecare din cele două zile la ora 7.00, ora locală, şi se încheie la ora 21.00, ora locală.
 • Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se votează  pot să-şi exercite dreptul de vot.
 • Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.

 

CADRUL LEGISLATIV

Legile cadru privind organizarea și desfășurarea referendumului național sunt : Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 şi Hotărârea Guvernului nr. 744/2018. Informaţii suplimentare privind cadrul legislativ  pentru referendumul național pentru revizuirea Constituţiei pot fi consultate pe pagina de web a Biroului Electoral Central: http://referendum2018.bec.ro/ 

ATRIBUȚIILE MAE

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 744/2018 şi ale Ordonanței de Urgență nr. 86, Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar pentru pregătirea şi organizarea în străinătate a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei în străinătate.

 • MAE ia măsuri pentru identificarea de spaţii pentru sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru obţinerea acordului autorităţilor din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor;
 • MAE organizează, pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate, secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în zilele votării;
 • MAE organizează, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare în străinătate şi în alte locaţii decât cele enumerate mai sus;
 • MAE asigură serviciile de comunicaţii de voce şi de date, necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
 • La referendumul naţional, activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului electoral din străinătate sunt asigurate de către biroul electorale pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe;
 • MAE asigură sediul şi dotarea tehnico-materială ale Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
 • MAE, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, ia măsuri pentru informarea cetăţenilor români cu drept de vot aflaţi în străinătate cu privire la modalitatea de exercitare a dreptului de vot;
 • MAE comunică Ministerului Afacerilor Interne necesarul de buletine de vot, ştampile de control, ştampile cu menţiunea „VOTAT” şi timbre autocolante care sunt folosite în secţiile de votare din străinătate;
 • MAE înaintează Autorităţii Electorale Permanente propunerile de persoane ce urmează să facă parte din Corpul experţilor electorali din străinătate. Din rândul acestora urmează să fie desemnaţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, de către preşedintele Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
 • MAE asigură, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate, paza secţiilor de votare din străinătate, acolo unde este cazul;
 • MAE, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Institutul Naţional de Statistică, asigură personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

 

ASPECTE PROCEDURALE

La referendumul de revizuire a Constituţiei din 6-7 octombrie 2018, alegătorii sunt chemaţi să răspundă cu „DA” sau „NU” asupra următoarei întrebări:

Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”

Legea de revizuire a Constituţiei adoptată de Parlamentul României prevede că articolul 48 alin. (1) din Constituţia României va avea următorul conţinut:

"Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instituirea copiilor”.

Forma actuală a articolului 48 alin. (1) din Constituția României, a cărei amendare este supusă votului la referendum prevede că:

 ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

CINE ARE DREPT DE VOT?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

 

CINE ȘI UNDE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE?

Îşi pot exercita dreptul la vot în străinătate, cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv şi, la data referendumului, se află în străinătate.

Aceștia pot vota:

 • la oricare dintre secţiile de votare organizate în străinătate

 

DACĂ ÎN ZIUA VOTULUI SUNT ÎN STRĂINĂTATE, CA TURIST, POT VOTA?

Da, cetățenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, în scop turistic, pot vota la orice secție de votare organizată în străinătate.

LISTA SECŢIILOR DE VOTARE

Lista secțiilor de votare organizate în străinătate şi adresele acestora pot fi vizualizate accesând pagina de web a Ministerului Afacerilor Externe sau paginile de web ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

ACTELE ÎN BAZA CĂRORA CETĂŢENII ROMÂNI CARE SE AFLĂ ÎN STRĂINĂTATE POT VOTA LA REFERENDUM

Cetățenii români cu domiciliul în România care în zilele referendumului se află în străinătate, precum și cetățenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării (sub rezerva unor eventuale clarificări suplimentare ale Biroului Electoral Central):

 • pașaportul diplomatic,
 • pașaportul diplomatic electronic;
 • pașaportul de serviciu;
 • pașaportul de serviciu electronic;
 • pașaportul simplu;
 • pașaportul simplu electronic;
 • pașaportul simplu temporar;
 • cartea de identitate;
 • cartea de identitate provizorie;
 • cartea electronică de identitate;
 • buletinul de identitate;
 • pașaportul simplu cu menționarea țării de domiciliu;
 • pașaportul simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu;
 • pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu;

 

PENTRU A PUTEA VOTA TREBUIE SĂ AVEŢI ACTE DE IDENTITATE VALABILE!

Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetățenilor români cu documente românești expirate, pierdute sau furate să-și reînnoiască/preschimbe din timp documentele cu care pot vota. Pentru a obține acte de identitate valabile, recomandăm să se prezinte din timp la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, sau să le solicite în România, după caz.

CUM POT FI OBŢINUTE ACTE DE IDENTITATE VALABILE ÎN LOCUL CELOR PIERDUTE SAU CARE ŞI-AU PIERDUT VALABILITATEA?

 • În România, direct de la autoritățile competente;
 • În străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României.

Notă: Pașapoartele nu pot fi eliberate prin procură.

ATENȚIE!

 • Asigurați-vă că actele dumneavoastră de identitate și cele de stare civilă românești sunt în stare bună și valabile.
 • Adresați-vă ambasadei/consulatului cel mai apropiat în cazul în care vă confruntați cu probleme consulare.
 • Comunicați prezența dumneavoastră în străinătate la misiunea diplomatică și oficiul consular competent.
 • Furnizați toate actele care sunt necesare pentru fiecare tip de situație în care solicitați sprijinul ambasadei/consulatului.

 

SE POATE VOTA DACĂ LA ORA ÎNCHIDERII

MAI SUNT CETĂŢENI ÎN SECŢIA DE VOTARE?

DA. Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se votează  pot să-și exercite dreptul de vot.

DE REȚINUT!

La secţiile de votare din străinătate:

 • Nu se vor putea utiliza urne speciale (mobile);
 • Nu se vor utiliza liste electorale permanente, alegătorii fiind înscrişi în liste electorale suplimentare.

 

IMPORTANT

 • Fiecare alegător își exprimă votul personal.
 • Votul multiplu este interzis.
 • Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.
 • Votul exercitat în cadrul referendumului este secret.
 • Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.
 • Participarea cetățenilor la referendum se face pe baza liberului consimțământ al acestora.
 • Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la referendum.

 

Pentru mai multe informaţii privind organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituţiei, puteți accesa site-urile următoarelor instituţii:

 

Ministerul Afacerilor Externe

Biroul Electoral Central

Biroul Electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă

 

Recuperarea TVA de către turiștii străini

27.10.2018

Recent, Autoritatea Federală de Taxe a E.A.U. a anunțat că, începând cu 18 noiembrie a.c., va fi aplicată o schemă de recuperare a TVA de către turiștii străini. Recuperarea va fi posibilă exclusiv…

Lista secțiilor de votare

04.10.2018

Lista secţiilor de votare din străinătate - Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 Nr. Sectie Stat Localitate Adresa sediu secție de votare 1 Afganis…

Referendum 2018

26.09.2018

Stimați concetățeni, Dorim să vă informăm că, în zilele de 6 și 7 octombrie a.c., între orele 07.00 și 21.00, Ambasada României la Abu Dhabi și Consulatul General al…